Yetkili Kadro

Owner

CameL

Scripter

Spika

Admin

Eths – Stizz

Developer

Cryptic – Nyx

Game Master

Apotheke

Seer

Zippo

Counselor

Victus – Napolitan